A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Odgovornost države za sanacijo onesnaženega okolja

sreda, 27.11.2013

Varuh človekovih pravic je v sodelovanju z Državnim svetom 27. novembra 2013 pripravil posvet z naslovom Odgovornost države za sanacijo onesnaženega okolja. Udeležence posveta je pozdravil predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.
72. člen Ustave RS določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja. Državi je dana aktivna vloga v zvezi z varstvom okolja in ohranjanjem naravnega ravnovesja. Tako mora zakonsko urediti vsebino in obseg pravice do zdravega življenjskega okolja, pa tudi pogoje za poravnavo škode, ki jo posamezniki ali skupine ljudi lahko povzročijo okolju. Onesnaževanje je lahko poseg v posameznikovo zasebno in družinsko življenje in država je svoje državljane pred takimi posegi dolžna zaščititi z izvajanjem nadzora nad dovoljevanjem, vzpostavljanjem, izvajanjem in varnostjo industrijskih dejavnosti, zlasti še, če gre za dejavnosti, ki so lahko nevarne za okolje in človekovo zdravje.


www.skledar.tv