A R H I V S K A     S T R A N

Mednarodna dejavnost

Državni svet se na mednarodnem področju vključuje v številne povezave. Je ustanovni član Združenja evropskih domov, ki povezuje druge domove evropskih parlamentov. V letu 2002 je Državni svet predsedoval združenju in v Ljubljani istega leta organiziral 3. srečanje Združenja evropskih senatov. Tema srečanja je bila Dvodomnost - demokracija in vloga civilne družbe.

Predsednik Državnega sveta se poleg tega udeležuje tudi srečanj predsednikov parlamentov Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije v okviru regionalnega partnerstva ter konferenc predsednikov evropskih parlamentov.

Državni svet se povezuje z drugimi zgornjimi domovi tudi prek različnih bilateralnih stikov v okviru neformalnih srečanj in uradnih obiskov. Namen teh srečanj je utrjevanje in nadgrajevanje odnosov Slovenije z drugimi državami, izmenjava izkušenj in krepitev vloge drugih domov ter njihova promocija.

Glede na številne uradne obiske predstavnikov zgornjih domov v Državnem svetu in predstavnikov Državnega sveta v drugih državah je Državni svet v mednarodnem merilu prepoznan kot pomembna in ugledna institucija.