A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Posvet o zagovorništvu starejših ljudi

ponedeljek, 14.06.2010

Državni svet Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije sta 14. junija 2010 ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi ljudmi organizirala posvet o zagovorništvu starejših ljudi.

Uvodoma je predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič med drugim izpostavil: "Medgenaracijsko povezovanje, sodelovanje oz. sožitje se lahko udejanja v različnih oblikah, njegov največji sovražnik pa so predsodki o starosti. Strinjam se z mislijo Swetta Mardena Orisona, da "edine resnične omejitve naših možnosti ležijo v naših lastnih mislih in predstavah". Stereotipi so velika ovira. Dejstvo, da postaja slovenska družba opredeljena z naraščajočim deležem starejše populacije, terja v prvi vrsti spremembo naših vrednot, norm, tradicije in navad. Odpraviti moramo strah pred staranjem ter spremeniti klišeje, mite in predsodke, ki enačijo starost z družbenim bremenom in šibkostjo. Novi modeli delovnih razmerij in nove možnosti izobraževanja in usposabljanja morajo temeljiti na ustvarjalnosti, vključenosti in radoživosti tudi po 60. letu starosti."

 Nagovor predsednika


www.skledar.tv

Na posvetu so z razpravami sodelovali predsednica zveze upokojencev dr. Mateja Kožuh, dr. Janja Romih z Direktorata za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, mag. Bojana Cvahte, direktorica strokovne službe Varuha, mag. Darja Kuzmanovič Korva, sekretarka Skupnosti CSD, Zdenka Tičar, podsekretarka Ministrstva za zdravje, Martina Horvat, predsednica patronažne službe Slovenije, Doroteja Lešnik Mugnaioni, prostovoljna strokovna sodelavka Društvo SOS telefon za ženske in otroke, Irena Špela Cvetežar, vodja delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici zdravstvene in babiške nega Slovenije, doc. dr. Jana Mali, Fakulteta za socialno delo in Aldo Trnovec, predsednik pokrajinskega DU Nova Gorica. Posvet je vodil državni svetnik Rudi Cipot.


mag. Bojana Cvahte


dr. Mateja Kožuh, Rudi Cipot in Angelca Žiberna


dr. Jana Mali


mag. Darja Kuzmanovič Korva