A R H I V S K A     S T R A N

Videoposnetki

Videoposnetki z dogodkov v letu 2010

(produkcija S-TV SKLEDAR, www.skledar.si in www.skledar.tv)

 

Seje Državnega sveta

 

Posveti, okrogle mize in predavanja

 

Razni dogodki

 

Intervjuji, novinarske konference in omizja