A R H I V S K A     S T R A N

Publikacije

Urednica publikacij

Mag. Marjeta Tratnik Volasko
e-pošta: marjeta.volasko@ds-rs.si
telefon: 01 478 9817, 031 222 552
faks: 01 478 9851 


 BILTEN DRŽAVNEGA SVETA

►Iz zadnje številke, 1-2, avgust 2012

Odložilni veto
Zakon o kmetijskih zemljiščih
Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije
Zakon o bančništvu
Zakon o vladi 

Presoja ocene ustavnosti Presoja ocene ustavnosti in zakonitosti novele Kazenskega zakonika

Zakonodajna pobuda
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Gostujoče mnenje
Dr. Borut Ošlaj: O temeljnih pogojih možnosti delovanja pravne države

Aktualno 20 let Državnega sveta
Resolucija Državnega sveta za izhod iz krize
Spremembe referendumske zakonodaje

Razprave
Upravljanje - vzrok za globino krize Aktivno državljanstvo
Pomoč na domu – odziv na demografske spremembe

Civilna družba
Deseta obletnica Rastoče knjige
Prvi vseslovenski kongres romske civilne družbe