A R H I V S K A     S T R A N

Novice

S 6. redne seje Državnega sveta

sreda, 17.04.2013

Državni svetniki so na 6. redni seji 17. aprila 2013 obravnavali dvanajst točk dnevnega reda. Osrednjo pozornost so namenili predstavitvi dela Vlade RS predsednice Vlade mag. Alenke Bratušek.

V svojem predstavitvi je opisala prednostne naloge svoje vlade in poudarila, da bodo namenili pozornost sanaciji bank, spodbudam za gospodarstvo, konsolidaciji javnih financ, krepitvi pravne države, saj je brez tega težko pričakovati tudi izboljšano klimo v družbi. Spregovorila je tudi o privatizaciji, kjer bo potrebno že v kratkem narediti korak naprej, z enim večjih podjetjih v državni lasti, tudi zato, da damo signal tujini, da nismo zaprta država. Je pa na področju privatizacije izpostavila, da to ne bo storjeno za vsako ceno, potrebno je biti previden, da se ne proda podjetij špekulativnemu kapitalu, ki ne bo ohranilo proizvodnje in delovnih mest. Napovedala je, da bodo v Državni zbor prišle posamične prodaje podjetij, ker je za takšen način lažje najti soglasje v koaliciji kot za celoten paket. Napovedala je tudi, da bo konkreten nabor ukrepov za reševanje finančno gospodarske krize, ki jih vsi pričakujejo, predstavljen konec meseca.


www.skledar.tv

Državni svetnki so v razpravi postavljali konkretna vprašanja o pogajanjih s sindikati, opozorili so na stanje v zdravstvu, pri tem bo potrebno biti do državljanov odkrit in jim končno povedati kaj si lahko privoščimo in kaj ne. Izpostavili so nujnost ukrepov, saj se slaba podoba države kaže tudi pri težavah podjetij, ki so dobra, ki izvažajo, pa imajo v zadnjem času probleme z zaupanjem kupcev v tujini. Državni svetniki so opozarjali tudi na pomen pravne države in odpravo dvojnih meril pri tem, kar javnost še posebej jezi, pozdravili napovedane spremembe insolvenčne zakonodaje, na kar je tudi Državni svet že opozarjal. Strinjali so se s predsednico Vlade, da je nemogoče vzdržno sanirati javne finance v kratkem času in da se morajo banke bolj kot doslej vključiti v reševanje podjetij, ki imajo izdelke in znanje.

V odgovorih na vprašanja in mnenja državnih svetnikov je mag. Bratuškova posebej izpostavila projekt slabe banke, ki teče naprej, pri čemer je opozorila, da intenzivno pripravljajo vse potrebno za začetek delovanja slabe banke, da pa so pričakovali, da je prejšnja Vlada pripravila več. Države, ki so se lotile takšnih projektov so šele po približno 18 mesecev začele s konkretnim delovanjem, napovedala pa je, da bo šel prvi primer v reševanje na slabo banko že v mesecu juniju. Prav tako je napovedala, da bo že do konca tedna predstavljen način reševanja Cimosa. Strinjala se je tudi z opozorilom, da se moramo pripraviti na črpanje evropskih finančnih sredstev iz naslednje finančne perspektive, in da morajo biti dokumenti o tem pripravljeni najkasneje do jeseni.

Ker je bilo po odhodu predsednice vlade RS zastavljenih še nekaj vprašanj, bodo ta posredovana na Vlado in bodo državni svetniki prejeli pisne odgovore, med drugim tudi o pomenu zadružništva, o razvojni osi, ki vključuje Belo Krajino, o pobiranju davkov.

Pri vprašanjih državnih svetnikov so se ti zadržali najdlje pri vprašanju o avtorskih pravic, pri čemer je bilo sklenjeno, da na to temo Državni svet organizira posvet in morda razmisli tudi o pripravi predloga za zakonodajne spremembe.

Državni svetniki so obravnavali še povračila stroškov članov Državnega sveta, predlog resolucije o Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah in predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Prisluhnili so še poročilu o izvrševanju Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v letu 2012 in imenovali predstavnike Državnega sveta v Parlamentarno skupino GLOBE Slovenija ter zavrnili imuniteti državnemu svetniku Francu Kanglerju.

Pri predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so državni svetniki sprejeli amandma, ki izboljšuje položaj kmečkih zavezancev in jih izenačuje s položajem brezposelnih oseb.