A R H I V S K A     S T R A N

Združenje evropskih senatov

Združenje povezuje zgornje domove parlamentov evropskih držav in Ruske federacije. Združenje, katerega duhovni oče je predsednik francoskega senata Christian Poncelet, promovira izkušnje in prednosti dvodomnosti. Državni svet je ustanovni član združenja, ki je bilo na pobudo C. Ponceleta ustanovljeno 8. novembra leta 2000. Združenje ima 15 članov in enega opazovalca. Poleg Državnega sveta so člani zgornji domovi domovi iz Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Francije, Italije, Nizozemske, Nemčije, Poljske, Češke, Romunije, Rusije, Španije, Švice ter Velike Britanije in Severne Irske ter Luksemburga kot opazovalca. Predsedniki zgornjih domov se letno srečujejo in obravnavajo različne teme, povezane z demokracijo in vlogo dvodomnosti.

Srečanja:


Člani Združenja evropskih senatov  |  Spletna stran Združenja evropskih senatov