A R H I V S K A     S T R A N

Novice

5. etični forum informacijske družbe

petek, 17.05.2013

V dvorani Državnega sveta je 17. maja 2013 potekal že 5. Etični forum o informacijski družbi. Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar je spomnil, da je Generalna skupščina Združenih narodov 17. maj razglasila za svetovni dan informacijske družbe. Državni svet se pridružuje aktivnostim na področju ozaveščanja slovenske družbe o pomenu ter različnih vidikih razvoja sodobnih informacijsko- komunikacijskih tehnologij, njihove uporabe ter tudi posledic, ki jih le-te prinašajo v življenje posameznika in celotne družbe.


www.skledar.tv

Informacijska družba je postala realnost. Na današnji stopnji razvoja lahko rečemo, da praktično vse tehnologije postajajo informacijske. Sodobne tehnološko-razvojne razmejitve v globaliziranem svetu potekajo na ravni digitalne ločnice. Ta razmejuje države sveta skladno z nivojem njihove ekonomske in splošne razvitosti. Razvita informacijska družba dokazano vpliva na dvig inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva, na povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, na dvig kakovosti življenja, na enakomeren regionalni razvoj in prispeva k boljši mednarodni vključenosti.

Uvodni nagovor predsednika Državnega sveta