A R H I V S K A     S T R A N

Novice

V Državnem svetu o trajnostnem razvoju v inovativnih ekosistemih

ponedeljek, 18.10.2010

V Državnem svetu danes poteka Srečanje za izmenjavo dobrih praks in iniciativ za progresiven trajnostni razvoj inovativnih ekosistemov, ki sta ga skupaj z Državnim svetom pripravila Inco gibanje Slovenija in ChangeTheGame globalna iniciativa. Udeleženci posveta razpravljajo o vlogi in pomenu nevladnih gibanj ali iniciativ pri vzpostavljanju odprtih inovativnih ekosistemov, ki se med seboj podpirajo, o pomenu medregionalnega in medkontinentalnega mreženja in sodelovanja za uspešen razvoj regionalnih in lokalnih inovativnih ekosistemov.


www.skledar.tv

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je v svojem prispevku z naslovom Vloga Državnega sveta v modernih družbah, manjkajoči člen med potrebami državljanov in političnim odločanjem povedal, da "po 18 letih delovanja Državnega sveta lahko ugotovimo, da institucija deluje, da jo vplivneži strankarske politike v glavnem ne marajo. Oboje je najbrž dobro." Možnosti, da bi koncept Državnega sveta lahko predstavljal manjkajoči člen vzpostavljanja bolj verodostojne povezave med potrebami državljanov in med političnim, je Kavčič zagovarjal z naslednjimi argumenti, "da je zasnovan manj strankarsko – politično, da ga sestavljajo predstavniki funkcionalnih in lokalnih interesov, ki ne postanejo poklicni politiki ter da so interesi državnih svetnikov dolgoročnejši zaradi petletnega mandata in posrednega načina izvolitve". Predstavil je svojo vizijo družbenega razvoja in dejal, "da potrebujemo temeljne spremembe. Potrebujemo nove, inovativne rešitve. Kapitalizem ali socializem, kot ju poznamo, ne moreta predstavljati zadovoljive rešitve! Na inovativen način bomo morali sestaviti gradnike tržnega mehanizma, lastnine, denarja, konkurence, varčevanja, investiranja na eni strani in gradnikov motivirajoče inovativne družbe temelječe na dinamičnem, ustvarjalnem srednjem razredu na drugi strani. Na soustvarjalnem delovanju zadovoljnejših državljanov, na solidarnosti, na poštenem, motivirajočem, vključevalnem odnosu do slabše situiranih. Na kritičnem in spoštljivem odnosu do elit, a elit po kriteriju njihovega pozitivnega odbleska v širšem družbenem okolju, na gospodarskem, kulturnem, političnem, športnem področju in ne po kriteriju izjemnih plenilskih sposobnosti."

  Prispevek predsednika Državnega sveta


mag. Blaž Kavčič


Violeta Bulc


prof. ddr. Matjaž Mulej


Lado Jakša med multimedijskim performansom