A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Aktualna vprašanja uresničevanja otrokovih pravic v Republiki Sloveniji

ponedeljek, 07.10.2013

Varuh človekovih pravic RS ter Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije sta v sodelovanju z Državnim svetom RS v ponedeljek, 7. oktobra, v dvorani Državnega sveta pripravila posvet Aktualna vprašanja uresničevanja otrokovih pravic v Republiki Sloveniji. To je bil prvi dogodek, ki naj bi prispeval k obveščanju javnosti o priporočilih odbora OZN za otrokove pravice Republiki Sloveniji, potem ko je odbor sprejel sklepne ugotovitve o rednem poročilu Republike Slovenije o uresničevanju konvencije OZN o otrokovih pravicah.


www.skledar.tv

Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar, ki se je dotaknil nekaterih perečih vidikov uresničevanja otrokovih pravic in spomnil, da je bil državni svet v minulih letih zelo dejaven na tem področju in da je sprejel več pobud, s katerimi bi izboljšali delovanje institucij, ki so zadolžene za varovanje pravic otrok. Opozoril je tudi, da smo kljub velikemu napredku na področju normativne zaščite otrokovih pravic v času po osamosvojitvi pri vprašanju zaščite otrok priča nekaterim sivim lisam in pravnim prazninam. Te v praksi povzročajo, da se otrokom in mladostnikom kršijo njihove z ustavo zagotovljene pravice o posebnem varstvu in skrbi države za otroke. Zvrstili so nastopi uvodničarjev in razprava.

Na posvetu o otrokovih pravicah so sodelovali: