A R H I V S K A     S T R A N

Avtorji

Vsebine: Državni svet Republike Slovenije
- Odgovorna urednica: Mateja Poljanšek

Oblikovanje: Modra celica

Spletno programiranje:
- Core Solutions
- Studio za humane tehnologije
- GenLan d.o.o.

Fotografije:
Milan Skledar
Andrej Schara

Fotoarhiv Državnega sveta (kjer ni drugače navedeno)